MCIS „Rozwój” Gorzów Wlkp.

MCIS „ROZWÓJ”

Międzygminne Centrum Integracji Społecznej „Rozwój” w Gorzowie Wielkopolskim

Porady dla kandydatów i pracodawców

Dla Kandydatów

Kto może być uczestnikiem CIS?

Jeśli jesteś:

 • bezrobotnym długotrwale w ciągu 24 miesięcy zarejestrowanym w PUP, przez co najmniej 12 miesięcy
 • bezdomnym
 • uzależnionym od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających po zakończonej terapii
 • zwolnionym z Zakładu Karnego w ciągu ostatnich 12 miesięcy
 • nieaktywnym zawodowo
 • osobą niepełnosprawną

Centrum Integracji Społecznej jest dla Ciebie szansą na powrót do legalnej pracy i prawdziwego życia.

Kto nie może być uczestnikiem CIS?

Uczestnikami Centrum nie mogą być osoby, które mają prawo do:

 • zasiłku dla bezrobotnych
 • zasiłku przedemerytalnego
 • świadczenia przedemerytalnego
 • renty strukturalnej
 • będące zarejestrowane w KRUSie
 • renty z tytułu niezdolności do pracy
 • emerytury
Dlaczego warto zostać uczestnikiem CIS?

Każdy uczestnik naszego Centrum otrzymuje:

 • jeden posiłek dziennie
 • środki ochrony indywidualnej
 • ubezpieczenie z tytułu wypadków lub chorób zawodowych
 • świadczenie integracyjne w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych (w pierwszym miesiącu, który jest okresem próbnym 50%)
 • fachową pomoc ze strony psychologa, prawnika, terapeuty, doradcy zawodowego oraz pracownika socjalnego
 • możliwość odbycia praktyk zawodowych
 • pomoc w poszukiwaniu pracy po zakończeniu uczestnictwa

Uczestnictwo w CIS to:

 • szansa na powrót na rynek pracy
 • możliwość kontaktu z osobami, które cierpią z powodu braku pracy tak jak Ty i potrafią Cię zrozumieć
 • szansa na wyjście z domu i wyrwanie się z bierności zawodowej
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego
 • możliwość pracy najnowocześniejszym sprzętem i narzędziami
 • szkolenia zawodowe oraz szkolenia z udziałem psychologa i doradcy zawodowego
 • szkolenia z przepisów bhp, zasad pierwszej pomocy oraz podstaw obsługi komputera
Co to jest zatrudnienie socjalne?

Zatrudnienie socjalne trwa 12 miesięcy. Jego podstawą jest podpisanie przez uczestnika Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego z Panią Dyrektor CIS-u, która określa, do czego uczestnik ma prawo oraz jakie ma obowiązki. Zatrudnienie socjalne nie jest zatrudnieniem na zasadach kodeksu pracy! Uczestnik nadal jest osobą bezrobotną, jego praca w tym okresie jest formą praktyki połączonej z różnego rodzaju szkoleniami.

Jak zostać uczestnikiem?

Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w Centrum Integracji Społecznej "Rozwój", udaj się najpierw do pracownika socjalnego, który przeprowadzi z Tobą wywiad i przygotuje opinię na Twój temat. Opinia zostanie przesłana do CIS. Jeśli zostaniesz uznany za dobrego kandydata, zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną z udziałem psychologa i doradcy zawodowego CIS. Zabierz ze sobą na rozmowę dokumenty potwierdzające doświadczenie i kwalifikacje zawodowe. Każdy ma szansę zostać uczestnikiem Centrum, jeśli tylko wyraża chęć uczestnictwa w programie reintegracji społeczno-zawodowej. Jeśli nie zostaniesz przyjęty, ale pokażesz się z dobrej strony, trafisz na "listę rezerwowych", (czyli listę osób, które mogą zostać uczestnikami, jeśli któryś z aktualnych uczestników wypadnie” z programu).

Dla pracodawców

Zatrudnienie wspierane absolwentów CIS

Zatrudnienie wspierane otwiera przed pracodawcami szansę na pozyskanie niewielkim kosztem solidnego, oddanego i doświadczonego pracownika. W Centrum uczestnicy podnoszą swoje umiejętności poprzez praktykę zawodową (realizacje konkretnych zleceń) oraz zajęcia teoretyczne (z zakresu przepisów bhp, zasad pierwszej pomocy, podstaw komputera oraz szkolenia zawodowe). Ponadto uczestnicy mają zajęcia z doradcą zawodowym i przechodzą z psychologiem trening umiejętności społecznych. Dzięki temu wykształcają w sobie cechy pozwalające sprostać wymogom nowoczesnego rynku pracy. W ramach CIS „Rozwój” uczestnicy doskonalą swoje umiejętności w 4 profilach zawodowych: remontowo-budowlanym, utrzymania czystości i konserwacji terenów zielonych, opieki nad osobą zależną oraz gastronomiczno-cateringową. Pracodawca, który zatrudni na umowę o pracę osobę kończącą uczestnictwo w projekcie, przez 12 miesięcy otrzymuje częściową refundację wynagrodzenia w wysokości:

 • 100% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne, w pierwszych 3 miesiącach
 • 80% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne, w 3 kolejnych miesiącach
 • 60% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne, w następnych 6 miesiącach

Refundacji tej dokonuje starosta ze środków Funduszu Pracy, w okresach miesięcznych, na podstawie wniosku np. w ramach robót publicznych. Wówczas pracodawca podpisuje umowę z Powiatowym Urzędem Pracy.